TWI A
KINGS CROSS PLATFORM 9 3/4 Blend
王十字車站的九又四分之三月台(配方)
ETHIOPIA Yirgacheffe & KENYA AA Top
耶加雪菲G1+肯亞AA Top

NT$575NT$1,350

Washed Yegacheffe, Sun-dried Yegacheffe, Washed Kenya AA
水洗耶加雪菲G1+日曬耶加雪菲G1+水洗肯亞AA top

Blackberry, Hawthorn Apple Flower, Black Tea
黑莓、山楂花、紅茶

在有限的時間內, 85折! For a limited time––SAVE 15%!